MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN GİRİŞİMCİ YÖNÜ

Mustafa Kemal Atatürk’ün Girişimci Yönü

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye’nin kuruluşundan itibaren vefatına kadar birçok girişim örneği sayılabilecek devrimler yapmıştır. Birkaç tanesini incelemekte fayda var:

Kurtuluş Savaşı sona ermiş, Cumhuriyet ilan edilmişti. Şimdi, yeni kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti’ni aşılması gereken ekonomik ve sosyal sorunlar bekliyordu. Bu dönemde tasarrufu teşvik ederek toplanacak fonlarla ekonomik faaliyet kollarını tamamıyla finanse edebilecek, gerektiğinde çeşitli alanlarda sanayileşme hareketinin başlatılmasına kendi kaynaklarıyla katılabilecek milli bir kuruluşun doğması ve milli bankacılık sisteminin oluşturulması ihtiyacı derin bir şekilde hissediliyordu.

Türkiye’de tüm bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek, sanayide gelişimi başlatmak, ulusal tasarrufları harekete geçirmek, temel ekonomik atılımları finanse etmek ve kredi ihtiyaçlarını karşılamak, yeni kurulan bir ülke için yaşamsal önemde etkinliklerdi.

I. Dünya Savaşı sonrasında dünyada pek çok alanda olduğu gibi finansal sektörde de hızlı gelişmeler kaydedilmiş, yeni teknolojiler, kriterler ve metotlar oluşturulmuştu. Ülkemiz bu yenilik ve gelişmelerden tümüyle yoksun olduğu gibi bu alanda çalışacak yetişmiş elemanımız da yoktu. İş Bankası dönemin bu zor ekonomik koşulları altında çalışmalarına başladı.

Bunun yanı sıra İzmir İktisat Kongresi(1923), Asar Vergisi’nin kaldırılması, MTA’nın kurulması vb. bir sürü yenilik aslında birer girişim eyleminin sonucunda meydana gelmiştir. Atamız, aslında “Türkiye Cumhuriyeti’nin İlk Girişimcisi” sıfatına layık bir insandır ve bunun ile ilgili “ Tüketici yaşamak iyi değildir , üretici olalım.” diyerek aslında bize ne yapmamız gerektiğini baştan söylemiştir.

Leave a reply

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.